Topping

         

                                                                     Topping av trær.

                                                                 
vi vil i de aller fleste tilfeller si nei til og gjøre dette. Av den grunn at dette ikke er forsvarlig for verken treet eller kunden . Når dette utføres starter treet og råtne innenfra og ut og det dannes ofte nye topper ,som står på råtten vedmasse. Toppen vil ofte kunne falle av og kan være en fare for mennesker osv.

Vi vil istedet tilby forsvarlige løsninger til kunden.
dette kan være kronereduksjon , evt. Felling og planting av nytt tre som ikke blir så stort.

Det betyr ikke dermed at det blir så mye dyrere enn en topping.
På lengere sikt vil dette være en bedre løsning 
 
Og vil spare kunden for å ha stygge og farlige trær i sin hage. 
Med det ansvaret dette fører med seg.