Flere av våre bilder

         

Flere av våre bilder

 

Med dette utstyret kan ditt tre bli til flotte bordplater .

Sagbruk på for saging av bordplater


Så mye flis blir det av et vanlig middels stort tre .Beskjæring av  Blod bøk

løfting av krone og fjerning av grener inn mot strømledning
Før beskjæring
.


Etter
 

Ny krone på pil
Før beskjæringEtter


Felling av extrem furu.

over vei hus og strøm

stor blodbøk.
vekt 5 tonn , diameter 1,22m
stubbefresing i vellstelt blomsterbeddVi eier tre av verdens største motorsager og har store nok sverd til og felle alle trær i norge .


Vi har erfaring med felling med kran både lastbil kraner og mobilkraner.
og vi har Kurs i Avansert trefelling med kran . (se UTDANNING i menyen til venstre)Felling av Lønn over vei og strøm.