forsikring

         

Vi har våre forikringer  i Gjensidige forsikring  .


Denne dekker skader for 10 000 000 kr på personer og løsøre.
pr skade enhet .
Den dekker også 10 000 000 kr i produkt ansvar.